سلسله کارگاه های آموزشی

سلسله کارگاه های پیشگیری ازاعتیاد و آسیب های اجتماعی با رویکرد اجتماعی شدن امر پیشگیری خانم عیدگاهیان​ ردیف عناوین کارگاه ها تعداد ساعت مدرس ۱- تیم سازی و تسهیل گری ۴ آقای دکتر کرمانی ۲- کارآفرینی (اینترنت و اشتغال آفرینی) ۴ آقای

اهداف

اهداف کانون جذب، سازماندهی و آموزش دانشجویان همیار در راستای؛ انجام خدمات همیاری و ارجاع و تسهیل ارائه خدمات مشاوره ای به دانشجویان نیازمند، مشارکت در تصمیم گیری، ترویج روحیه ی کار و تلاش داوطلبانه؛ کوشش در جهت تبیین و شناساندن وظایف

مرامنامه

مرام نامه شرکت در دومین همایش کشوری کانون های دانشجویی همیاران دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور همکار گرامی با سلام و احترام ضمن مطالعه قوانین و مقررات دومین همایش کانون‌ های دانشجویی همیاران سراسر کشور خواهشمند است نسبت به اطلاع‌

شورای سیاست گذاری

خانم دکتر منصوره السادات صادقی، سرپرست دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری • آقای دکتر حمید یعقوبی، عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد • آقای دکتر سیدابوالحسن ریاضی، معاون اموردانشجویان داخل سازمان • خانم دکتر فاطمه عباسی،

معرفی

کانون دانشجویی همیاران سلامت روان، نهادی است غیر سیاسی و غیر دولتی که به منظور جلب مشارکت و یاری دانشجویان هر دانشگاه به سایر دانشجویان فعالیت می کند. هدف این کانون ارایه خدمات مستمر، فراگیر و اجتماع محور زیر نظر مرکز مشاوره