معرفی

کانون دانشجویی همیاران سلامت روان، نهادی است غیر سیاسی و غیر دولتی که به منظور جلب مشارکت و یاری دانشجویان هر دانشگاه به سایر دانشجویان فعالیت می کند. هدف این کانون ارایه خدمات مستمر، فراگیر و اجتماع محور زیر نظر مرکز مشاوره

مرامنامه

مرام نامه شرکت در سومین همایش کشوری کانون های دانشجویی همیاران دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور همکار گرامی با سلام و احترام ضمن مطالعه قوانین و مقررات سومین همایش کانون‌ های دانشجویی همیاران سراسر کشور خواهشمند است نسبت به اطلاع‌

سلسله کارگاه های آموزشی

سلسله کارگاه های اجتماعی شدن امر پیشگیری   ردیف عناوین کارگاه ها تعداد ساعت مدرس ۱- تیم سازی و تسهیل گری ۴ آقای دکتر کرمانی ۲- کارآفرینی (اینترنت و اشتغال آفرینی) ۴ آقای مسعودی ۳- هنر شناخت مردم در روابط اجتماعی (گوش دادن

اهداف

اهداف کانون جذب، سازماندهی و آموزش دانشجویان همیار در راستای؛ انجام خدمات همیاری و ارجاع و تسهیل ارائه خدمات مشاوره ای به دانشجویان نیازمند، مشارکت در تصمیم گیری، ترویج روحیه ی کار و تلاش داوطلبانه؛ کوشش در جهت تبیین و شناساندن وظایف

شورای سیاست گذاری

  خانم دکتر منصوره السادت صادقی،سرپرست دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم،تحقیقات و فناوری آقای دکترحمید یعقوبی،عضو هیات علمی دانشگاه شاهد آقای دکتر سید ابوالحسن ریاضی، معاون امور دانشجویان داخل سازمان خانم دکتر فاطمه عباسی، رئیس مرکزتوسعه پیشگیری و