سلسله کارگاه های آموزشی

سلسله کارگاه های پیشگیری ازاعتیاد و آسیب های اجتماعی با رویکرد اجتماعی شدن امر پیشگیری عناوین کارگاه ها مدرس خودمراقبتی خانم دکتر شهره بهشتی شکست عاطفی آقای دکتر بوستانی پور مداخله در بحران خانم الهام قوانلو بازتولید سرمایه اجتماعی خانم دکتر رقیه

اهداف

اهداف کانون جذب، سازماندهی و آموزش دانشجویان همیار در راستای؛ انجام خدمات همیاری و ارجاع و تسهیل ارائه خدمات مشاوره ای به دانشجویان نیازمند، مشارکت در تصمیم گیری، ترویج روحیه ی کار و تلاش داوطلبانه؛ کوشش در جهت تبیین و شناساندن وظایف

مرامنامه

مرام نامه شرکت در دومین همایش کشوری کانون های دانشجویی همیاران دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور همکار گرامی با سلام و احترام ضمن مطالعه قوانین و مقررات دومین همایش کانون‌ های دانشجویی همیاران سراسر کشور خواهشمند است نسبت به اطلاع‌

شورای سیاست گذاری

خانم دکتر منصوره السادات صادقی، سرپرست دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری • آقای دکتر حمید یعقوبی، عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد • آقای دکتر سیدابوالحسن ریاضی، معاون اموردانشجویان داخل سازمان • خانم دکتر فاطمه عباسی،

معرفی

کانون دانشجویی همیاران سلامت روان، نهادی است غیر سیاسی و غیر دولتی که به منظور جلب مشارکت و یاری دانشجویان هر دانشگاه به سایر دانشجویان فعالیت می کند. هدف این کانون ارایه خدمات مستمر، فراگیر و اجتماع محور زیر نظر مرکز مشاوره